Reference

ČOV Bánov

Kanalizace a ČOV Bánov

Objednatel:Obec Bánov
Realizační náklad:67 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení2012

Operační program Životní prostředíProgram cezhraničnej spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojROP jihovýchodEUSFDIProgram pro rozvoj venkovaOperační program Podnikání a inovace
Tvorba webových stránek: ImperialMedia