Reference

Seznam významných služeb sipka.png

Stavba: Rekonstrukce církevního gymnázia na Velehradě
Objednatel: Arcibiskupství olomoucké
Realizační náklad 107 mil vč. DPH
Rok ukončení 2006

Stavba: Půdní vestavba a stavební úpravy objektu ÚSPM Medlovice
Objednatel: Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.
Realizační náklad 13 mil vč. DPH
Rok ukončení 2007

Stavba: Rekonstrukce DD Kvasice (bývalý zámeček, památkově chráněný objekt)
Objednatel: Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.
Realizační náklad 107 mil vč. DPH
Rok ukončení 2008

Stavba: Cyklistická stezka Velehrad - Salaš
Objednatel: Obec Velehrad
Realizační náklad 15,5 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2008

Stavba: Rekonstrukce ČOV Velehrad
Objednatel: Obec Velehrad
Realizační náklad 16 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2008

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice – stavební úpravy PGO
Objednatel: Zlínský kraj
Realizační náklad 148,7 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2008

Stavba: Rekonstrukce USP – Velehrad
Objednatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Realizační náklad 83,3 mil vč. DPH
Rok ukončení 2009

Stavba: Úprava náměstí a parkových ploch, Boršice u Blatnice
Objednatel: Obec Boršice u Blatnice
Realizační náklad 10,5 mil vč. DPH
Rok ukončení 2009

Stavba: ZTV II./1. část – lokalita Bánov „ Za poliklinikou – Šraňky
Objednatel: Obec Bánov
Rok ukončení 2009

Stavba: Základní škola Vlčnov – realizace energeticky úsporných opatření
Objednatel: Obec Vlčnov
Realizační náklad 16 mil vč. DPH
Rok ukončení 2009

Stavba: Babice – Technická infrastruktura – Třeskovice – II. etapa“
Objednatel: Obec Babice
Realizační náklad 5,7 mil vč. DPH
Rok ukončení 2009

Stavba: Ústav sociální péče pro mládež Kvasice – Rekonstrukce objektu a úpravy exteriéru (rekonstrukce)
Objednatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Realizační náklad 25 mil vč. DPH
Rok ukončení 2009

Stavba: Úspory energie při provozu Základní školy Pivovarská 200 a Pivovarská 359 Uherské Hradiště – Jarošov
Objednatel: Město Uherské Hradiště
Realizační náklad 5,4 mil vč. DPH
Rok ukončení 2009

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu č.p. 258, k.ú. Jalubí
Objednatel: Obec Jalubí
Realizační náklad 12 mil vč. DPH
Rok ukončení 2009

Stavba: B.j. 8 PB – PČB Jalubí, čp. 258
Objednatel: Obec Jalubí
Realizační náklad 11,8 mil vč. DPH
Rok ukončení 2009 - 2010

Stavba: Rekonstrukce ocelového mostu přes řeku Moravu v Kostelanech nad Moravou
Objednatel: Kostelany nad Moravou
Realizační náklad 3,8 mil vč. DPH
Rok ukončení 2009 - 2010

Stavba: Revitalizace objektu Jezuitské koleje statické zajištění objektu
Objednatel: Město Uherské Hradiště
Realizační náklad 11,6 mil vč. DPH
Rok ukončení 2009 - 2010

Stavba: Revitalizace objektu BD Nad Chmelnicí č.p. 260, Velehrad
Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 260 Velehrad
Realizační náklad 2,6 mil vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Regenerace bytového domu č.p. 879 – 880, tř. Maršála Malinovského
Uherské Hradiště
Objednatel: Město Uherské Hradiště
Realizační náklad 26,4 mil vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 174, Uherské Hradiště
Objednatel: Město Uherské Hradiště
Realizační náklad 13,2 mil vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Stavební úpravy spádové ZŠ Josefa Bublíka Bánov
– realizace energeticky úsporných opatření
Objednatel: Obec Bánov
Realizační náklad 4,6 mil vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Domov pro seniory Uherské Hradiště – Zlepšení kvality služeb pro seniory se specifickými potřebami ( rekonstrukce)
Objednatel: Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.
Realizační náklad 54 mil vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
zkoušky – stavební úpravy k realizaci úspor energie
Objednatel: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola Uherský Brod
Realizační náklad 24 mil vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Domov pro seniory Uherský Ostroh ( rekonstrukce s přístavbou)
Objednatel: Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.
Realizační náklad 52 mil vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Základní umělecká škola Bojkovice – stavební úpravy a přístavba
Objednatel: Zlínský kraj
Realizační náklad 40,8 mil vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Střední odborná škola a gymnázium Staré Město (realizace energeticko úsporných opatření )
Objednatel: Střední odborná škola a gymnázium Staré Město
Realizační náklad 30 mil vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice a.s. – Rozvody vody a ochrana proti legionele
Objednatel: Zlínský kraj
Realizační náklad 4,8 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice a.s. – Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody
Objednatel: Zlínský kraj
Realizační náklad 62,4 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Vlčnov ČOV a kanalizace
Objednatel: Obec Vlčnov
Realizační náklad 50,4 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Oprava fasády Stanclovy lékárny v Uherském Hradišti č. p. 148, 149 – etapa č. 4,5
Objednatel: MUDr. Igor Stancl CSc.
Realizační náklad 700 tis Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Rekonstrukce Slovácké búdy a Slováckého sklípku
Objednatel: Město Kunovice
Realizační náklad 10 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 174
Objednatel: Město Uherské Hradiště
Realizační náklad 16,8 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2010

Stavba: Cyklistická stezka Tupesy – Velehrad, poutní cesta Jana Pavla II
Objednatel: Obec Velehrad
Realizační náklad 17 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2010-2011

Stavba: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Centrum péče o tradiční lidovou kulturu
Objednatel: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.
Realizační náklad 6 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2010-2011

Stavba: Rozšíření inženýrských sítí v obci Veletiny
Objednatel: Obec Veletiny
Realizační náklad 16,6 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Obecní dům Bystřici pod Lopeníkem
Objednatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem
Realizační náklad 8 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – zlepšení kvality bydlení, přístavba“
Objednatel: Zlínský kraj
Realizační náklad 29 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Rozšíření mateřské školy a centrum pro rodiče na mateřské dovolené“
Objednatel: Obec Jalubí
Realizační náklad 6,6 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Prodloužení inženýrských sítí v ulici Za hřištěm – Jalubí
Objednatel: Obec Jalubí
Realizační náklad 1,7 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Oprava fasády Stanclovy lékárny v Uherském Hradišti č. p. 148, 149
– etapa č. 1,2,3
Objednatel: MUDr. Igor Stancl CSc.
Realizační náklad 700 tis Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství Vlčnov
Objednatel: Obec Vlčnov
Realizační náklad 8,3 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Hrajeme si a sportujeme v Babicích
Objednatel: Obec Babice
Realizační náklad 3 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Rozvoj turistického ruchu na Slovácku
– SO 01 Rozhledny a SO 02 - Odpočinkové body
Objednatel: Východní Slovácko
Realizační náklad 2,6 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Zdravotní středisko Bánov
Objednatel: Obec Bánov
Realizační náklad 2,6 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: SŠPHZ Uherské Hradiště – Vytvoření moderní technické základny
Objednatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Realizační náklad 11,2 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace „Padělky“, k.ú. Hradčovice
Objednatel: Obec Hradčovice
Realizační náklad 2,4 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2011 - 2012

Stavba: ÚT a fasáda obecního domu v Bystřici pod Lopeníkem
Objednatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem
Realizační náklad 3,3 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012

Stavba: Zateplení objektu ubytovny u zimního stadionu
Objednatel: Město Uherské Hradiště
Realizační náklad 10 Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012

Stavba: SPŠ as OA Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže
Objednatel: Domov mládeže SPŠ a OA Uherský Brod
Realizační náklad 19,7 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012

Stavba: Silnice III-42820 Jalubí, Místní komunikace a chodníky
Objednatel: Obec Jalubí
Realizační náklad 9 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012

Stavba: Stavební úpravy MŠ Bánov
Objednatel: Obec Bánov
Realizační náklad 2,1 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012

Stavba: Kanalizace a ČOV Bánov
Objednatel: Obec Bánov
Realizační náklad 67 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012

Stavba: Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce kotelny a topného systému
Objednatel: Gymnázium Kroměříž
Realizační náklad 2 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012

Stavba: Stavební úpravy zimního stadionu
Objednatel: Zimní stadion UH s.r.o.
Realizační náklad 42 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012

Stavba: Oprava hřbitovní kaple v Babicích
Objednatel: Obec Babice
Realizační náklad 1,2 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012

Stavba: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce II. NP – budova H
Objednatel: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Realizační náklad 1,4 Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012

Stavba: Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky
Objednatel: Město Uherské Hradiště
Realizační náklad 24 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2012 - 2013

Stavba: Babice – rekonstrukce kanalizace ulice Školní
Objednatel: Obec Babice
Realizační náklad 1,4 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Zateplení obecního úřadu Babice
Objednatel: Obec Babice
Realizační náklad 6,1 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Stavební úpravy zdravotního střediska a úřadu Městyse Buchlovice“ – rekonstrukce ZTI a dispoziční úpravy
Objednatel: Městys Buchlovice
Realizační náklad 7 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Silnice I/55 Babice, zvýšení bezpečnosti pro chodce
Objednatel: Obec Babice
Realizační náklad 2,4 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, Z1
Objednatel: Město Kunovice
Realizační náklad 2,5 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Oprava místní komunikace a vybudování stoky E1 v lokalitě Nový svět Jalubí
Objednatel: Obec Jalubí
Realizační náklad 1,9 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Konzervatoř PJV Kroměříž – stavební úpravy
Objednatel: Zlínský kraj
Realizační náklad 15,8 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Polyfunkční dům Drslavice
Objednatel: Obec Drslavice
Realizační náklad 17,9 mil Kč vč.DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Turistické centrum Velehrad vč. zpevněných ploch
Objednatel: Obec Velehrad
Realizační náklad 27 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Střední odborná škola a Gymnázium Staré město – realizace úspor energie – tělocvična Uherské Hradiště
Objednatel: Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Realizační náklad 3,8 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Gymnázium Uherské Hradiště – stravovací objekt
Objednatel: Gymnázium Uherské Hradiště
Realizační náklad 27,7 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2014

Stavba: Charitní centrum Sv. Ludmily Uherské Hradiště
Objednatel: Oblastní Charita Uherské Hradiště
Realizační náklad 21 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2014

Stavba: Muzeum – Myslivci a pytláci v Chřibech, Babice
Objednatel: Obec Babice
Realizační náklad 3,6 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2014

Stavba: Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV
Objednatel: provádění TDI pro INGAT inženýrské činnosti, s.r.o.
Realizační náklad 181 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2014

Stavba: Revitalizace části uličního prostoru ve Vlčnově
Objednatel: Obec Vlčnov
Realizační náklad 1,6 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Záhumní ve Vlčnově
Objednatel: Obec Vlčnov
Realizační náklad 1,7 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení 2013

Seznam významných služeb realizovaných 2014

Stavba: Gymnázium Uherské Hradiště – Rekonstrukce budovy II. etapa
Objednatel: Gymnázium Uherské Hradiště
Realizační náklad 7,4 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení realizuje se

Stavba: Cyklostezka Nivnice – Dolní Němčí, úsek Nivnice
Objednatel: Obec Nivnice
Realizační náklad 7,1 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení realizuje se

Stavba: Cyklostezka Nivnice – Dolní Němčí, úsek Dolní Němčí
Objednatel: Obec Dolní Němčí
Realizační náklad 5,9 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení realizuje se

Stavba: Cyklostezka Slavkov, k.ú. Slavkov u Uherského Brodu,
úsek SO 02/01 a úsek SO 02/02“
Objednatel: Obec Slavkov
Realizační náklad 1,7 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení realizuje se

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace Újezdy včetně výstavby VO a oprava části místní komunikace Fertály, Hradčovice
Objednatel: Obec Hradčovice
Realizační náklad 3,1 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení realizuje se

Stavba: Revitalizace středu obce Jalubí
Objednatel: Obec Jalubí
Realizační náklad 11,7 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení realizuje se

Stavba: Prototypová dílna – rekonstrukce budovy A 13/I
Objednatel: EVEKTOR spol. s.r.o.
Realizační náklad 14,5 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení realizuje se

Stavba: Slavkov - oprava kanalizace směr Dolní Němčí
Objednatel: Obec Slavkov
Realizační náklad 2,3 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení realizuje se

Operační program Životní prostředíProgram cezhraničnej spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojROP jihovýchodEUSFDIProgram pro rozvoj venkovaOperační program Podnikání a inovace
Tvorba webových stránek: ImperialMedia