Reference

Seznam významných služeb sipka.png

Stavba:                       Rekonstrukce církevního gymnázia na Velehradě
Objednatel:              Arcibiskupství olomoucké
Realizační náklad       107 mil vč. DPH
Rok ukončení            2006

Stavba:                       Půdní vestavba a stavební úpravy objektu ÚSPM Medlovice
Objednatel:              Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.
Realizační náklad       13 mil vč. DPH
Rok ukončení            2007               

Stavba:                       Rekonstrukce DD Kvasice (bývalý zámeček, památkově chráněný  objekt)
Objednatel:              Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.
Realizační náklad       107 mil vč. DPH
Rok ukončení            2008

Stavba:                       Cyklistická stezka Velehrad - Salaš
Objednatel:              Obec Velehrad
Realizační náklad       15,5 mil Kč vč. DPH                       
Rok ukončení            2008

Stavba:                       Rekonstrukce ČOV Velehrad
Objednatel:                 Obec Velehrad
Realizační náklad        16 mil Kč vč. DPH              
Rok ukončení             2008

Stavba:                       Uherskohradišťská nemocnice – stavební úpravy PGO
Objednatel:                 Zlínský kraj
Realizační náklad        148,7 mil Kč vč. DPH                     
Rok ukončení             2008

Stavba:                       Rekonstrukce USP – Velehrad    
Objednatel:                 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Realizační náklad        83,3 mil  vč. DPH
Rok ukončení             2009

Stavba:                       Úprava náměstí a parkových ploch, Boršice u Blatnice
Objednatel:                 Obec Boršice u Blatnice
Realizační náklad        10,5 mil  vč. DPH
Rok ukončení             2009

Stavba:                       ZTV II./1. část – lokalita  Bánov „ Za poliklinikou – Šraňky
Objednatel:                 Obec Bánov
Rok ukončení             2009

Stavba:                       Základní škola Vlčnov – realizace energeticky úsporných opatření  
Objednatel:                 Obec Vlčnov 
Realizační náklad        16 mil  vč. DPH
Rok ukončení             2009

Stavba:                       Babice – Technická infrastruktura – Třeskovice – II. etapa“
Objednatel:                 Obec Babice
Realizační náklad        5,7 mil  vč. DPH
Rok ukončení             2009

Stavba:                       Ústav sociální péče pro mládež Kvasice – Rekonstrukce objektu a úpravy exteriéru  (rekonstrukce)
Objednatel:                 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Realizační náklad        25 mil vč. DPH
Rok ukončení             2009

Stavba:                       Úspory energie při provozu Základní školy Pivovarská 200 a Pivovarská 359 Uherské Hradiště – Jarošov
Objednatel:                 Město Uherské Hradiště
Realizační náklad        5,4 mil  vč. DPH 
Rok ukončení             2009

Stavba:                       Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu č.p. 258, k.ú. Jalubí
Objednatel:                 Obec Jalubí
Realizační náklad        12 mil vč. DPH 
Rok ukončení             2009

Stavba:                       B.j. 8 PB – PČB Jalubí, čp. 258
Objednatel:                 Obec Jalubí
Realizační náklad        11,8  mil vč. DPH
Rok ukončení             2009 - 2010

Stavba:                      Rekonstrukce ocelového mostu přes řeku Moravu v Kostelanech nad Moravou
Objednatel:                 Kostelany nad Moravou
Realizační náklad        3,8  mil vč. DPH
Rok ukončení             2009 - 2010

Stavba:                       Revitalizace objektu Jezuitské koleje statické zajištění objektu
Objednatel:                 Město Uherské Hradiště
Realizační náklad        11,6  mil vč. DPH
Rok ukončení             2009 - 2010

Stavba:                       Revitalizace objektu BD Nad Chmelnicí č.p. 260, Velehrad
Objednatel:                 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 260 Velehrad
Realizační náklad        2,6  mil vč. DPH
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Regenerace bytového domu č.p. 879 – 880, tř. Maršála Malinovského
                                   Uherské Hradiště 
Objednatel:                 Město Uherské Hradiště
Realizační náklad        26,4  mil vč. DPH
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 174, Uherské Hradiště 
Objednatel:                 Město Uherské Hradiště
Realizační náklad        13,2 mil vč. DPH
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Stavební úpravy spádové ZŠ Josefa Bublíka Bánov
– realizace energeticky úsporných opatření
Objednatel:                 Obec Bánov
Realizační náklad        4,6 mil vč. DPH
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Domov pro seniory Uherské Hradiště – Zlepšení kvality služeb pro seniory se specifickými potřebami  ( rekonstrukce)
Objednatel:                 Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.
Realizační náklad        54 mil vč. DPH              
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní
zkoušky – stavební úpravy k realizaci úspor energie
Objednatel:                 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola Uherský Brod
Realizační náklad        24 mil vč. DPH
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Domov pro seniory Uherský Ostroh  ( rekonstrukce s přístavbou)
Objednatel:                 Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.
Realizační náklad        52 mil vč. DPH
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Základní umělecká škola Bojkovice – stavební úpravy a přístavba
Objednatel:                 Zlínský kraj 
Realizační náklad        40,8 mil vč. DPH
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Střední odborná škola a gymnázium Staré Město (realizace energeticko úsporných opatření )
Objednatel:                 Střední odborná škola a gymnázium Staré Město
Realizační náklad        30 mil vč. DPH
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice a.s. – Rozvody vody a ochrana proti legionele
Objednatel:                 Zlínský kraj
Realizační náklad        4,8 mil Kč vč. DPH             
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské nemocnice a.s. – Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a solární ohřev teplé vody
Objednatel:                 Zlínský kraj
Realizační náklad        62,4 mil Kč vč. DPH                      
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Vlčnov ČOV a kanalizace
Objednatel:                 Obec Vlčnov
Realizační náklad        50,4 mil Kč vč. DPH                       
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Oprava fasády Stanclovy lékárny v Uherském Hradišti č. p. 148, 149 – etapa č. 4,5
Objednatel:                 MUDr. Igor Stancl CSc.
Realizační náklad        700 tis Kč vč. DPH             
Rok ukončení              2011

Stavba:                       Rekonstrukce Slovácké búdy a Slováckého sklípku
Objednatel:                 Město Kunovice
Realizační náklad        10 mil Kč vč. DPH              
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 174
Objednatel:                 Město Uherské Hradiště
Realizační náklad        16,8 mil Kč vč. DPH                       
Rok ukončení             2010

Stavba:                       Cyklistická stezka Tupesy – Velehrad, poutní cesta Jana Pavla II
Objednatel:                 Obec Velehrad
Realizační náklad        17 mil Kč vč. DPH              
Rok ukončení             2010-2011

Stavba:                       Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Centrum péče o tradiční lidovou kulturu
Objednatel:                 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.
Realizační náklad        6 mil Kč vč. DPH                
Rok ukončení             2010-2011

Stavba:                       Rozšíření inženýrských sítí v obci Veletiny
Objednatel:                 Obec Veletiny
Realizační náklad        16,6 mil Kč vč. DPH                       
Rok ukončení             2011

Stavba:                       Obecní dům Bystřici pod Lopeníkem
Objednatel:                 Obec Bystřice pod Lopeníkem
Realizační náklad        8  mil Kč vč. DPH               
Rok ukončení             2011

Stavba:                       Domov pro osoby se zdravotním postižením  Kunovice – zlepšení kvality bydlení, přístavba“
Objednatel:                 Zlínský kraj
Realizační náklad        29 mil Kč vč. DPH              
Rok ukončení             2011

Stavba:                       Rozšíření mateřské školy a centrum pro rodiče na mateřské dovolené“
Objednatel:                 Obec Jalubí
Realizační náklad        6,6 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2011

Stavba:                       Prodloužení inženýrských sítí v ulici Za hřištěm – Jalubí
Objednatel:                 Obec Jalubí
Realizační náklad        1,7 mil Kč vč. DPH             
Rok ukončení              2011

Stavba:                       Oprava fasády Stanclovy lékárny v Uherském Hradišti č. p. 148, 149
            – etapa č. 1,2,3
Objednatel:                 MUDr. Igor Stancl CSc.
Realizační náklad        700 tis Kč vč. DPH             
Rok ukončení              2011

Stavba:                       Revitalizace veřejného prostranství Vlčnov
Objednatel:                 Obec Vlčnov
Realizační náklad        8,3 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2011

Stavba:                       Hrajeme si a sportujeme v Babicích
Objednatel:                 Obec Babice
Realizační náklad        3 mil Kč vč. DPH               
Rok ukončení              2011

Stavba:                       Rozvoj turistického ruchu na Slovácku
– SO 01 Rozhledny a  SO 02 -  Odpočinkové body 
Objednatel:                 Východní Slovácko
Realizační náklad        2,6 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2011

Stavba:                       Zdravotní středisko Bánov
Objednatel:                 Obec Bánov
Realizační náklad        2,6 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2011

Stavba:                       SŠPHZ Uherské Hradiště – Vytvoření moderní technické základny
Objednatel:                 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Realizační náklad        11,2 mil Kč vč. DPH                       
Rok ukončení              2011

Stavba:                       Rekonstrukce místní komunikace „Padělky“, k.ú. Hradčovice
Objednatel:                 Obec Hradčovice
Realizační náklad        2,4 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2011 - 2012

Stavba:                       ÚT a fasáda obecního domu v Bystřici pod Lopeníkem
Objednatel:                 Obec Bystřice pod Lopeníkem
Realizační náklad        3,3 mil Kč vč. DPH             
Rok ukončení              2012

Stavba:                       Zateplení objektu ubytovny u zimního stadionu
Objednatel:                 Město Uherské Hradiště
Realizační náklad        10 Kč vč. DPH                     
Rok ukončení              2012

Stavba:                       SPŠ as OA Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže
Objednatel:                 Domov mládeže SPŠ a OA Uherský Brod
Realizační náklad        19,7 mil Kč vč. DPH                       
Rok ukončení              2012

Stavba:                       Silnice III-42820 Jalubí, Místní komunikace a chodníky  
Objednatel:                 Obec Jalubí
Realizační náklad        9 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení              2012

Stavba:                       Stavební úpravy MŠ  Bánov
Objednatel:                 Obec Bánov
Realizační náklad        2,1 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2012

Stavba:                       Kanalizace a ČOV Bánov
Objednatel:                 Obec Bánov
Realizační náklad        67 mil Kč vč. DPH             
Rok ukončení              2012

Stavba:                       Gymnázium Kroměříž – rekonstrukce kotelny a topného systému
Objednatel:                 Gymnázium Kroměříž
Realizační náklad        2 mil Kč vč. DPH                
Rok ukončení             2012

Stavba:                       Stavební úpravy zimního stadionu
Objednatel:                 Zimní stadion UH s.r.o.
Realizační náklad        42 mil Kč vč. DPH              
Rok ukončení             2012

Stavba:                       Oprava hřbitovní kaple v Babicích
Objednatel:                 Obec Babice
Realizační náklad        1,2 mil Kč vč. DPH             
Rok ukončení              2012

Stavba:                       Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště – rekonstrukce II. NP – budova H
Objednatel:                 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Realizační náklad        1,4 Kč vč. DPH                    
Rok ukončení              2012

Stavba:                       Revitalizace veřejných prostranství v prostoru obytného souboru Malinovského a náměstí Republiky
Objednatel:                 Město Uherské Hradiště
Realizační náklad        24 mil Kč vč. DPH             
Rok ukončení              2012 - 2013

Stavba:                       Babice – rekonstrukce kanalizace ulice Školní
Objednatel:                 Obec Babice
Realizační náklad        1,4 mil Kč vč. DPH                         
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Zateplení obecního úřadu Babice
Objednatel:                 Obec Babice
Realizační náklad        6,1 mil Kč vč. DPH                         
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Stavební úpravy zdravotního střediska a úřadu Městyse Buchlovice“ – rekonstrukce ZTI a dispoziční úpravy 
Objednatel:                 Městys Buchlovice
Realizační náklad        7 mil  Kč vč. DPH               
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Silnice I/55 Babice, zvýšení bezpečnosti pro chodce
Objednatel:                 Obec Babice    
Realizační náklad        2,4 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, Z1
Objednatel:                 Město Kunovice
Realizační náklad        2,5 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Oprava místní komunikace a vybudování stoky E1 v lokalitě Nový svět  Jalubí
Objednatel:                 Obec Jalubí     
Realizační náklad        1,9 mil Kč vč. DPH
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Konzervatoř PJV Kroměříž – stavební úpravy
Objednatel:                 Zlínský kraj
Realizační náklad        15,8 mil Kč vč. DPH                       
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Polyfunkční dům Drslavice
Objednatel:                 Obec Drslavice
Realizační náklad        17,9 mil Kč vč.DPH                        
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Turistické centrum Velehrad vč. zpevněných ploch
Objednatel:                 Obec Velehrad
Realizační náklad        27 mil Kč vč. DPH              
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Střední odborná škola a Gymnázium Staré město – realizace úspor energie – tělocvična Uherské Hradiště
Objednatel:                  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Realizační náklad        3,8 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Gymnázium Uherské Hradiště – stravovací objekt
Objednatel:                 Gymnázium Uherské Hradiště
Realizační náklad        27,7 mil Kč vč. DPH                      
Rok ukončení              2014

Stavba:                       Charitní centrum Sv. Ludmily Uherské Hradiště 
Objednatel:                 Oblastní Charita Uherské Hradiště
Realizační náklad        21 mil Kč vč. DPH              
Rok ukončení              2014

Stavba:                       Muzeum – Myslivci a pytláci v Chřibech, Babice
Objednatel:                 Obec Babice
Realizační náklad        3,6 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2014

Stavba:                       Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV
Objednatel:                 provádění TDI pro INGAT inženýrské činnosti, s.r.o.
Realizační náklad        181 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2014

Stavba:                       Revitalizace části uličního prostoru ve Vlčnově
Objednatel:                 Obec Vlčnov  
Realizační náklad    1,6 mil Kč vč. DPH             
Rok ukončení              2013

Stavba:                       Rekonstrukce komunikace v ulici Záhumní ve Vlčnově
Objednatel:                 Obec Vlčnov  
Realizační náklad        1,7 mil Kč vč. DPH 
Rok ukončení              2013

Seznam významných služeb realizovaných 2014

Stavba:                       Gymnázium Uherské Hradiště – Rekonstrukce budovy II. etapa
Objednatel:                 Gymnázium Uherské Hradiště
Realizační náklad        7,4 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              realizuje se

Stavba:                       Cyklostezka Nivnice – Dolní Němčí, úsek Nivnice 
Objednatel:                 Obec Nivnice
Realizační náklad        7,1 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              realizuje se

Stavba:                       Cyklostezka Nivnice – Dolní Němčí, úsek Dolní Němčí
Objednatel:                 Obec Dolní Němčí
Realizační náklad        5,9 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              realizuje se

Stavba:                       Cyklostezka Slavkov, k.ú. Slavkov u Uherského Brodu,
úsek SO 02/01 a úsek SO 02/02“
Objednatel:                 Obec Slavkov
Realizační náklad        1,7 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              realizuje se

Stavba:                       Rekonstrukce místní komunikace Újezdy včetně  výstavby VO a oprava části místní komunikace Fertály, Hradčovice
Objednatel:                 Obec Hradčovice
Realizační náklad        3,1 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              realizuje se

Stavba:                       Revitalizace středu obce Jalubí
Objednatel:                 Obec Jalubí
Realizační náklad        11,7 mil Kč  vč. DPH                      
Rok ukončení              realizuje se

Stavba:                       Prototypová dílna – rekonstrukce budovy A 13/I
Objednatel:                 EVEKTOR spol. s.r.o.
Realizační náklad        14,5 mil Kč vč. DPH                       
Rok ukončení               realizuje se

Stavba:                       Slavkov - oprava kanalizace směr Dolní Němčí
Objednatel:                 Obec Slavkov
Realizační náklad        2,3 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              realizuje se

Operační program Životní prostředíProgram cezhraničnej spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojROP jihovýchodEUSFDIProgram pro rozvoj venkovaOperační program Podnikání a inovace
Tvorba webových stránek: ImperialMedia