Služby

Pro naše klienty zabezpečujeme služby v oblasti inženýrské činnosti ve výstavbě, zadávání veřejných zakázek a zpracování výběrových řízení.

Těmto činnostem se věnujeme od roku 1989.

Naše služby se pak především orientují na zakázky zadané podle:

 • Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.
 • Požadavků dotačních titulů z EU  - OPŽP, IOP, SFDI, SZIF, OPPIK, Programu přeshraniční spolupráce
 • Směrnice Zlínského kraje
 • Podle požadavků soukromých subjektů na výběr dodavatelů

Veřejné zakázky, výběrová řízení

Zadáváme zakázky na:

 • Dodávky
 • Služby
 • Stavební práce

U zakázek na stavební práce nabízíme nadstandardní služby posouzení nabídek (případně ve spolupráci s projektantem a kontrolu správnosti výkazu výměr).

Podle hodnoty zadáváme zakázky:

 • Malého rozsahu
 • Zjednodušené podlimitní
 • V otevřeném řízení
 • Nadlimitní

Inženýrská činnost ve výstavbě

V rámci inženýrské činnosti ve výstavbě zajišťujeme pro naše klienty především tyto služby:

 • Technický dozor staveb vč. Administrativy a kontroly fakturace
 • Vyřízení stavebních povolení, územních rozhodnutí
 • Zastupujeme klienty při jednání s úřady
 • Zajišťujeme výkupy pozemků, scelování pozemků
 • Legalizaci stávajících staveb
 • Komplexní řešení majetkoprávních vztahů – např. věcná břemena, nájemní smlouvy

Dokument Rozsah činnosti TDS ke stažení.

Našimi klienty jsou:

 • územní samosprávné celky (kraje, města, obce)
 • státem dotované instituce
 • příjemce dotačních prostředků národních programů a Strukturálních fondů EU, kteří jsou povinni při výběru dodavatele postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • příjemci dotačních prostředků
 • firmy, investoři a majitelé nemovitostí

Naše společnost disponuje pojištěním profesním odpovědnosti u pojišťovny Generali.

billige nike schuhe nike outlet nike air max offerta saldi
Operační program Životní prostředíProgram cezhraničnej spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojROP jihovýchodEUSFDIProgram pro rozvoj venkovaOperační program Podnikání a inovace
Tvorba webových stránek: ImperialMedia