Reference

Cyklistická stezka Velehrad - Salaš

Objednatel:                 Obec Velehrad
Realizační náklad        15,5 mil Kč vč. DPH                       
Rok ukončení             2008

Operační program Životní prostředíProgram cezhraničnej spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojROP jihovýchodEUSFDIProgram pro rozvoj venkovaOperační program Podnikání a inovace
Tvorba webových stránek: ImperialMedia