Reference

Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV

Stavba:                       Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy, Břestek a ČOV
Objednatel:                 provádění TDI pro INGAT inženýrské činnosti, s.r.o.
Realizační náklad        181 mil Kč vč. DPH            
Rok ukončení              2014 disfraces genshin impact

Operační program Životní prostředíProgram cezhraničnej spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojROP jihovýchodEUSFDIProgram pro rozvoj venkovaOperační program Podnikání a inovace
Tvorba webových stránek: ImperialMedia