Reference

Rekonstrukce DD Kvasice (bývalý zámeček, památkově chráněný objekt)

Stavba:                       Rekonstrukce DD Kvasice  (bývalý zámeček, památkově chráněný  objekt)
Objednatel:                 Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.
Realizační náklad        107 mil vč. DPH
Rok ukončení             2008 replique omega

Operační program Životní prostředíProgram cezhraničnej spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojROP jihovýchodEUSFDIProgram pro rozvoj venkovaOperační program Podnikání a inovace
Tvorba webových stránek: ImperialMedia