Reference

Rekonstrukce DD Kvasice (bývalý zámeček, památkově chráněný objekt)

Stavba:                       Rekonstrukce DD Kvasice  (bývalý zámeček, památkově chráněný  objekt)
Objednatel:                 Sociální služby Uh. Hradiště, p.o.
Realizační náklad        107 mil vč. DPH
Rok ukončení             2008

Operační program Životní prostředíProgram cezhraničnej spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojROP jihovýchodEUSFDIProgram pro rozvoj venkovaOperační program Podnikání a inovace
Tvorba webových stránek: ImperialMedia