Reference

Turistické centrum Velehrad vč. zpevněných ploch

Stavba:                       Turistické centrum Velehrad vč. zpevněných ploch
Objednatel:                 Obec Velehrad
Realizační náklad        27 mil Kč vč. DPH              
Rok ukončení              2013

Operační program Životní prostředíProgram cezhraničnej spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojROP jihovýchodEUSFDIProgram pro rozvoj venkovaOperační program Podnikání a inovace
Tvorba webových stránek: ImperialMedia