Reference

Zateplení obecního úřadu Babice

Stavba:                       Zateplení obecního úřadu Babice
Objednatel:                 Obec Babice
Realizační náklad        6,1 mil Kč vč. DPH                         
Rok ukončení              2013

Operační program Životní prostředíProgram cezhraničnej spolupráceEvropský fond pro regionální rozvojROP jihovýchodEUSFDIProgram pro rozvoj venkovaOperační program Podnikání a inovace
Tvorba webových stránek: ImperialMedia